INTERNÉ AUDITY ONLINE

Ponuka: Realizácia auditov riešením InLook system®.
Prezentácia:  Nové normy ISO 2016. Kompetentnosť.

REALIZÁCIA AUDITOV INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA ORGANIZÁCIE.

Pre uplatnenie požiadaviek integrovaného systému manažérstva organizácie (ISMO) vyplývajúcich z revidovaných noriem ISO v praxi sme inovovali riešenie „InLook system® Excellence“ o modul online vykonávania interných auditov „Audit ISO„.

Novou funkcionalitou získate online výstupy auditov a zároveň integrované informácie o:
Pokračovať v čítaní: INTERNÉ AUDITY ONLINE

Cenník importu dát

Import vstupných dát zákazníka do InLook system®

Vstupy: dáta zákazníka dodané vo Worde, resp. Exceli

  • organizačná štruktúra
  • organizačný poriadok
  • systemizácia
  • pracovné náplne zamestnancov

Výstupy: INTER M&K, spol. s r. o. spracuje dodané dáta a vytvorí z týchto jednotlivých súborov v jednej spracovateľskej dávke za 10 EUR/funkčné miesto jednotnú databázu údajov zákazníka Pokračovať v čítaní: Cenník importu dát

Prechod na ISO 9001:2015 pomocou InLook system®

Zástupcovia spoločností ACCIA, s.r.o. a INTER M & K odprezentovali dňa 21. 4. 2015 v rámci konferencie SUBF 2015 príspevok na tému:

Využitie služieb InLook system® pre podporu prechodu na normu ISO 9001:2015.

Ukážka prezentácie: Využitie služieb InLook system® pre podporu prechodu na normu ISO 9001:2015

online evidencia zastupovania

Produkt: SaaS* pre online evidenciu zastupovania zamestnancov

(* Poznámka: Softvér ako služba – Software as a Service)

Ponuka: InLook system® Excellence
Ocenenie: EuroCloud Slovakia Award 2014
Prezentácia: Online evidencia zastupovania zamestnancov

Vyhrajte spolu s nami. Ponúkame Vám vlastné riešenie inovatívnej služby, ktoré v rámci súťaže EuroCloud Slovakia Award 2014 vyhralo kategóriu: „Najlepšie využitie Cloud služieb pre inovácie v podniku“. Ponúkaným riešením dosiahnete zvýšenie výkonnosti organizácie a zefektívnenie manažérskych znalostí a zručností.

Pokračovať v čítaní: online evidencia zastupovania

Otestujte si Private Cloud

Vážené dámy, vážení páni,

spoločnosť INTER M & K, spol. s r.o. Vám ponúka možnosť otestovať si cloudové služby InLook system pre oblasť manažérstva organizácie:

  • systemizácia funkčných miest,
  • požadované spôsobilosti zamestnancov,
  • riadená dokumentácia,
  • štruktúrovaná databáza činností.

Pokračovať v čítaní: Otestujte si Private Cloud