Aktuality

DIGITÁLNA SLUŽBA GDPR

Ponuka: DIGITÁLNA SLUŽBA GDPR.

GDPR LIVE – DIGITÁLNA SLUŽBA A PODPORA PRE RIEŠENIE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO SÚLADU S NARIADENÍM EÚ 2016/679 O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kvalifikované preukazovanie trvalého súladu s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”) a Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018.

Riešenie spoločnosti INTER M & K, spol. s r.o. Vám umožní prostredníctvom interaktívneho vzdelávacieho a informačného portálu GDPR live priebežne identifikovať v piatich krokoch (DIAGNOSTIKA / ANALÝZA / DPIA / REVÍZIA ZMLÚV / EVIDENNCIA ZÁZNAMOV) stav súladu s požadovanou ochranou osobných údajov a reagovať na potreby zmeny v procesoch a legislatívnych požiadavkách, týkajúcich sa oblasti GDPR.

Základnú ponuku riešenia tvoria moduly vzdelávacieho a informačného portálu GDPR live:
Pokračovať v čítaní: DIGITÁLNA SLUŽBA GDPR

Stratégia ochrany osobných údajov prevádzkovateľa

Ponuka školenia: Stratégia ochrany osobných údajov prevádzkovateľa.

INTER M & K, spol. s r.o. (poradenstvo v oblasti manažérskych systémov a IT), advokátska kancelária IURISTICO s. r. o. (právne poradenstvo), BPM Consulting, s.r.o. (procesné riadenie a zvyšovanie výkonnosti), VIRTA s. r. o (vzdelávanie a vedomostný manažment novej generácie) Vás pozývajú na školenie

Stratégia ochrany osobných údajov prevádzkovateľa.

GDPR (General Data Protection Regulation) – ako na to?

V priebehu poldenného školenia sa oboznámite s problematikou ochrany osobných údajov a požadovanými bezpečnostnými opatreniami podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR”) a Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018.

Vďaka získaným znalostiam budete mať prehľad o procesných krokoch, ktoré je potrebné vykonať v inicializačnej fáze projektu ochrany a bezpečnosti osobných údajov (pre prípad automatizovaného aj neautomatizovaného spracovania osobných údajov).

V rámci školenia získate:
Pokračovať v čítaní: Stratégia ochrany osobných údajov prevádzkovateľa

INTERNÉ AUDITY ONLINE

Ponuka: Realizácia auditov riešením InLook system®.
Prezentácia:  Nové normy ISO 2016. Kompetentnosť.

REALIZÁCIA AUDITOV INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA ORGANIZÁCIE.

Pre uplatnenie požiadaviek integrovaného systému manažérstva organizácie (ISMO) vyplývajúcich z revidovaných noriem ISO v praxi sme inovovali riešenie “InLook system® Excellence” o modul online vykonávania interných auditov “Audit ISO“.

Novou funkcionalitou získate online výstupy auditov a zároveň integrované informácie o:
Pokračovať v čítaní: INTERNÉ AUDITY ONLINE

Cenník importu dát

Import vstupných dát zákazníka do InLook system®

Vstupy: dáta zákazníka dodané vo Worde, resp. Exceli

  • organizačná štruktúra
  • organizačný poriadok
  • systemizácia
  • pracovné náplne zamestnancov

Výstupy: INTER M&K, spol. s r. o. spracuje dodané dáta a vytvorí z týchto jednotlivých súborov v jednej spracovateľskej dávke za 10 EUR/funkčné miesto jednotnú databázu údajov zákazníka Pokračovať v čítaní: Cenník importu dát

Prechod na ISO 9001:2015 pomocou InLook system®

Zástupcovia spoločností ACCIA, s.r.o. – InLook system® PARTNER a INTER M & K odprezentovali dňa 21. 4. 2015 v rámci konferencie SUBF 2015 príspevok na tému:

Využitie služieb InLook system® pre podporu prechodu na normu ISO 9001:2015.

Ukážka prezentácie: Využitie služieb InLook system® pre podporu prechodu na normu ISO 9001:2015