Medzinárodná vedecko-praktická konferencia 2013

Pozvánka v PDF , Prihláška na konferenciu , Program konferencie , Zoznam príspevkov.

Pozvánka

Ústav podnikania a manažmentu Fakulty BERG TU v Košiciach, Katedra integrovaného manažérstva Hutníckej fakulty TU v Košiciach a spoločnosť INTER M & K, spol. s r.o. Vás pozývajú na 7. ročník medzinárodnej vedecko-praktickej konferencie „In Look Days 2013“, ktorá sa uskutoční 12. – 13. septembra 2013 v Horskom hoteli Granit (Veľká Fatra), Smrekovica 7784, 03401 Ružomberok, Slovenská republika.

Súvisiace informácie:

Téma: Moderné technológie riadenia. Kvalita projektov. Inovatívnosť a praktické aplikácie.
Pokračovať v čítaní: Medzinárodná vedecko-praktická konferencia 2013

Medzinárodná vedecko-praktická konferencia 2012

Pozvánka

Katedra ekonomiky a manažmentu Ukrajinskej akadémie vied a spoločnosť INTER M & K, spol. s r.o. v spolupráci s Ústavom priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality MtF STU Bratislava so sídlom v Trnave a partnerské univerzity z krajín EU, Ruska a Ukrajiny Vás pozývajú na 6. ročník medzinárodnej vedecko-praktickej konferencie „In Look Days 2012“, ktorá sa uskutoční 23. mája 2012 v Kyjeve na Ukrajine.
Pokračovať v čítaní: Medzinárodná vedecko-praktická konferencia 2012

Medzinárodná vedecká konferencia 2011

 Pozvánka

Ústav podnikania a manažmentu Fakulty BERG TU v Košiciach, Katedra integrovaného manažérstva Hutníckej fakulty TU v Košiciach a spoločnosť INTER M & K, spol. s r.o. Vás pozývajú na 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „In Look Days 2011“, ktorá sa uskutoční 13. – 14. októbra 2011 v Aule Maxima, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika.
Pokračovať v čítaní: Medzinárodná vedecká konferencia 2011

Medzinárodná vedecká konferencia 2010

Pozvánka

Spoločnosť INTER M & K, Ltd. v spolupráci s Ústavom podnikania a manažmentu Fakulty BERG TU v Košiciach, Ústavom priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality MtF STU Bratislava so sídlom v Trnave a partnerské univerzity z krajín EU, Ruska a Ukrajiny si Vás dovoľujú pozvať na 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „In Look Days 2010“, ktorá sa uskutoční 11. – 13. novembra 2010 v Maďarsku (Castle Hotel Hédervár – hotel vzdialený cca 50 km od Bratislavy, 85 km od Viedne-Schwechatu a asi 160 km od Budapešti).

Viac informácií o programe a možnosť prihlásiť sa na konferenciu pomocou elektronických formulárov získate na novozriadenej stránke konferencie.
Pokračovať v čítaní: Medzinárodná vedecká konferencia 2010