Medzinárodná vedecká konferencia 2011

 Pozvánka

Ústav podnikania a manažmentu Fakulty BERG TU v Košiciach, Katedra integrovaného manažérstva Hutníckej fakulty TU v Košiciach a spoločnosť INTER M & K, spol. s r.o. Vás pozývajú na 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „In Look Days 2011“, ktorá sa uskutoční 13. – 14. októbra 2011 v Aule Maxima, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika.

Súvisiace informácie:

Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický.
Program konferencie: ( tu )
Prihláška na konferenciu: ( tu )
Prihláška k aktívnej účasti / e-zborník: ( tu )
Dôležité termíny a informácie: ( tu )

Výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov na CD nosiči s číslom ISBN.

Hlavný výbor konferencie:
Prof. Ing. Adriana Csikósová, CSc
Ústav podnikania a manažmentu, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach, SK
Prof. Ing. Edita Virčíková, CSc.
Katedra integrovaného manažérstva, Hutnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, SK
Ing. Viktor Šlapka
INTER M & K, spol. s r.o., SK

Vedecký výbor konferencie:
Prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
Katedra informačních technológií, Fakulta informatiky a statistiky, VŠ ekonomická, Praha, ČR
Prof. Ing. Valerij Konstantinovič Lozenko, DrSc.
Moskovský energetický inštitút (Technická univerzita), Moskva, RF
Prof. Ing. Larisa Alexejevna Ismagilova, DrSc.
Inštitút ekonomiky a menežmentu v Ufe, Štátna letecká technická univerzita (USATU), RF
Prof. Ing. Damir Achnafovič Gajnanov, DrSc.
Inštitút sociálneho a ekonomického výskumu v Ufe, Vedecké centrum Ruskej akadémie vied, RF
Prof. Ing. Nina Ivanovna Klimova, DrSc.
Inštitút sociálneho a ekonomického výskumu v Ufe, Vedecké centrum Ruskej akadémie vied, RF
Doc. Ing. Svetlana Alexandrovna Kirillova, CSc.
Inštitút sociálneho a ekonomického výskumu v Ufe, Vedecké centrum Ruskej akadémie vied, RF
Prof. Ing. Fedor Dmitrijevič Laričkin, DrSc.
Inštitút ekonomických problémov, Koľské vedecké centrum Ruskej akadémie vied (IEP KSC RAS), Apatity, RF
Doc. Ing. Valentína Dmitrijevna Novoseľcova, CSc.
Inštitút ekonomických problémov, Koľské vedecké centrum Ruskej akadémie vied (IEP KSC RAS), Apatity, RF
Prof. Dr. Vitalij Nikolajevič Tupkalo
ManagementConsultCenter “Tupkalo & Partners TM”, UA
Prof. Ing. Adriana Csikósová, CSc.
Ústav podnikania a manažmentu, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach, SK
Prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
Ústav podnikania a manažmentu, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach, SK
Prof. Ing. Edita Virčíková, CSc.
Katedra integrovaného manažérstva, Hutnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, SK
Prof.. Ing. Peter Sakál, CSc., Ing. Gabriela Hrdinová
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, STU Bratislava, SK
Doc. Dr. Andrea Kópházi, PhD.
Ústav riadenia a marketingu, Ekonomická fakulta, Západo-maďarská univerzita, Šoproň, HU
Doc. PhDr. Mária Antošová, PhD.
Ústav podnikania a manažmentu, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach, SK
Doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc.
Oddelenie projektov, Rektorát TU v Košiciach, SK
Doc. Ing. Ján Závadský, PhD.
Inštitút manažérskych systémov Poprad, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SK
Doc. Ing. Juraj Kubiš, DrSc.
Vysoká škola v Sládkovičove, SK
Doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., m. prof.
Katedra manažmentu leteckej prevádzky, Letecká fakulta, TU v Košiciach, SK
Ing. Beáta Gavurová, PhD.
Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, SK
Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, STU Bratislava, SK

Programový výbor konferencie:
Doc. PhDr. Mária Antošová, PhD.
Ústav podnikania a manažmentu, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach, SK
Ing. Andrea Seňová, PhD.
Ústav podnikania a manažmentu, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach, SK
Ing. Beáta Gavurová, PhD.
Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, SK
Ing. Gabriel Bardiovský
U.S. Steel Košice, s.r.o., SK
Ing. Ondrej Železník, PhD.
Ústav riadenia a informatizácie výr. procesov, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach, SK

Kontaktné údaje členov organizačného výboru
Ing. Zuzana Jurkasová : +421 908 637 678 / jurkasova@inlook.eu ; conference@inlook.eu

Pridaj komentár