Kyberbezpečnosť

Ponúkame Vám:
.
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA SÚLADU KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI S NIS 2

Pomôže Vám s riadením súladu:

  • KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI,
  • BEZPEČNOSTI IT,
  • INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI,
  • GDPR (Ochrana osobných údajov)

s povinnosťami NIS 2 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2555 zo 14. decembra 2022 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii).

 

OBOZNÁMENIE SA S POVINNOSŤAMI KYBERNETICKEJ HYGIENY VYPLÝVAJÚCICH Z NIS 2

Pomôžeme Vám s prípravou:

  • politík na podporu a rozvoj vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
  • kvalifikácií v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
  • zvyšovania informovanosti a výskumných a vývojových iniciatív v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
  • školení na posilnenie kybernetickej odolnosti a základnej kybernetickej hygieny malých a stredných podnikov (najmä poskytovaním ľahko dostupných usmernení a pomoci pre špecifické potreby podnikov, vyňatých z pôsobnosti smernice NIS 2),
  • usmernení o správnych postupoch a kontrolách kybernetickej hygieny, zameranej na zamestnancov, zainteresované strany a subjekty.

 

Digitálne služby pre Vašu kyberbezpečnosť

Katalóg digitálnych služieb pre trvalo udržateľný súlad KB a GDPR s NIS 2 obsahuje nasledovné kategórie produktov a služieb:

TERMÍNY A DEFINÍCIE:
D – Digitálna služba
I – Kontrola integrity DS
T – Tréning digitálnej služby
A – Audit
K – Konzultácia
S – Školenie
SKB – Systém Kybernetickej Bezpečnosti
ISO – International Organization for Standardization
GDPR – General Data Protection Regulation
LMS – Learning management system
ISM – Integrovaný Systém Manažérstva
IMS – Integrated Management System
SMIB – Systém Manažérstva Informačnej Bezpečnosti
ISMS – Information Security Management System
SMK – Systém Manažérstva Kvality
QMS – Quality Management System
IB – Informačná Bezpečnosť
InfoSec – Information security

Poznámka:
Všetky spomenuté ochranné známky a iné obdobné právne chránené označenia sú výhradným vlastníctvom ich majiteľov.

VSTUP DO KLIENTSKEJ ZÓNY (PRIVATE CLOUD DSMANAGER®)
1. Kliknutím na názov produktu – digitálnej služby z katalógu digitálnych služieb sa Vám zobrazia služby vybraného produktu.
2. Pre VSTUP do DIGITÁLNEJ SLUŽBY kliknite vo vybranom riadku na link Prihlásiť sa SK.
3. Pre zakúpenie vybranej digitálnej služby v Eshope kliknite na link Kúpiť D.
4. Pre zakúpenie kontroly integrity digitálnej služby v Eshope kliknite na link Kúpiť I.
5. Pre zakúpenie tréningu k vybranej digitálnej službe v Eshope kliknite na link Kúpiť T.
6. Pre zakúpenie auditu k vybranému produktu v Eshope kliknite na link Kúpiť A.
7. Pre zakúpenie konzultácie k vybranému produktu v Eshope kliknite na link Kúpiť K.
8. Pre zakúpenie školenia k vybranému produktu / digitálnej službe v Eshope kliknite na link Kúpiť S.
9. Prihlasovacie údaje ste obdržali emailom po zakúpení produktu / služby.

UPOZORNENIE:
Výber jazyka z ponuky menu je potrebné navoliť pred spustením digitálnej služby.

Pre vstup do digitálnej služby použite prosím nasledovné parametre:

Mobilné zariadenia s OS Windows, iOS, Android
Meno / Heslo /PIN

 

PORTFÓLIO PRODUKTOV A SLUŽIEB
Názov produktu – digitálnej služby

1. Systém kybernetickej bezpečnosti
SKB – AUDITY SÚLADU KB
SKB – BEZPEČNOSTNÉ ROLY

2. Interné audity ISO
ISO – INTERNÉ AUDITY SMK
ISO – INTERNÉ AUDITY SMIB

3. Integrovaný systém manažérstva
ISM – ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
ISM – PROCESY
ISM – ROLY
ISM – OBJEKTY

4. GDPR
GDPR / ŠKOLENIE – ONLINE
GDPR / DIAGNOSTIKA
GDPR / ANALÝZA
GDPR / DPIA (GDPR live)
GDPR / REVÍZIA ZMLÚV
GDPR / EVIDENCIA ZÁZNAMOV
GDPR – AUDITY DPIA
GDPR – AGENDA IB (InfoSec)

5. SÚLAD online
SULAD – ZOZNAM ZMLUVNÝCH VZŤAHOV INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
SULAD – KATALÓG OHROZENÍ
SULAD – ZOZNAM POUŽÍVATEĽOV (+TRETÍCH STRÁN)
SULAD – EVIDENCIA ZISTENÝCH NESÚLADOV S KIB
SULAD – KYBERAGENDY IS

 

EPALE | Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

EPALE je iniciatívou Európskej komisie, ktorá spája komunitu vo vzdelávaní dospelých v Európe. Viac | More >>