Vstup do klientskej zóny

Private Cloud DSManager® (DATACUBE)

UPOZORNENIE:
Výber jazyka z ponuky menu je potrebné navoliť pred spustením digitálnej služby.

Pre inicializáciu ukážky digitálnej služby použite prosím nasledovné parametre:

  • Mobilné zariadenia s OS Windows, iOS, Android
  • Meno / Heslo /PIN

TERMÍNY A DEFINÍCIE:
ISOInternational Organization for Standardization
SKBSystém Kybernetickej Bezpečnosti
GDPRGeneral Data Protection Regulation
LMSLearning management system
ISMIntegrovaný Systém Manažérstva
IMS – Integrated Management System

UKÁŽKA DIGITÁLNEJ SLUŽBY: Úrad

Príklady použitia limitovanej funkcionality aplikácie:
Priamy prístup k jednému modulu – Systemizácia FM
Dvojité okno pre sledovanie väzieb resp. editovanie

Prezentácia: Školenie / Test vedomostí o téme GDPR

Prezentácia: 5 krokov pre trvalo udržateľný súlad s GDPR

Prezentácia: Riešenie pre objektivizáciu riadenia organizácie