Vstup do klientskej zóny

Private Cloud DSManager® (DATACUBE)

UPOZORNENIE:
Výber jazyka z ponuky menu (English, Slovak, Czech, Magyar, Russian) je potrebné navoliť pred spustením digitálnej služby.

Pre inicializáciu ukážky digitálnej služby použite prosím nasledovné parametre:
Mobilné zariadenia s OS Windows, iOS, Android

Meno/User: demo
Heslo: demo19

Ukážka digitálnej služby: Úrad

Príklady použitia limitovanej funkcionality aplikácie:
Priamy prístup k jednému modulu – Systemizácia FM
Dvojité okno pre sledovanie väzieb resp. editovanie

Prezentácia: Školenie / Test vedomostí o téme GDPR

Prezentácia: 5 krokov pre trvalo udržateľný súlad s GDPR

Prezentácia: Riešenie pre objektivizáciu riadenia organizácie