Kontakt

INTER M & K, spol. s r.o.
Sídlo podnikania:  Bernolákova 17, 040 11 Košice, Slovakia
Miesto podnikania:  Trieda SNP 24, 040 11 Košice, Slovakia
Adresa pre doručovanie:  Bernolákova 17, 040 11 Košice, Slovakia

Mob.SK: + 421 903 411 228
Mob.CZ: + 420 776 859 750

E-mail: inter@inlook.eu
E-mail: firemnauniverzita@inlook.eu (eVzdelávanie – podpora riešenia GDPR / objektivizácia riadenia)
E-mail: dpo@inlook.eu (získanie informácií ohľadom ochrany osobných údajov – GDPR)

IČO: 31 71 02 39
DIČ: 2020946939

IČ DPH:
SK2020946939
CZ682782694

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, v oddieli: Sro vo vložke č. 6421/V