e-PORTAL DSManager®

e-portal of digital services of integrated management system

Digital services for sustainable compliance with ISO and GDPR standards

Our Technologies - Your competitive advantage

We help you with:

Click on the image below

Poradenstvo v oblasti IT a manažérskych systémov. Aplikácia procesného a kompetenčného modelu.

Systém manažérstva kvality INTER M & K, spol. s r.o. je certifikovaný TÜV SÜD Slovakia s.r.o. podľa STN EN ISO 9001:2016.

EuroCloud Slovakia
Award 2014

Take advantage of the latest trends in online management!
We offer the innovative "InLook system Excellence" solution,
which won the "Best Business Impact by Cloud Services"
category within EuroCloud Slovakia Award 2014 competition.

News

Ponuka: DIGITAL SERVICE GDPR. GDPR LIVE – DIGITAL SERVICE AND SUPPORT FOR SOLVING SUSTAINABLE COMPLIANCE WITH EU 2016/679 PERSONAL DATA PROTECTION REGULATION. Kvalifikované preukazovanie trvalého súladu s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”)aaa

Čítať ďalej / Read

INTERNAL AUDITS ONLINE

Offer: IMS audits realization using InLook system® solution. Presentation:  New ISO 2016.   Competence. ONLINE REALIZATION OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM AUDITS. To reflect the Integrated management system requirements based on revised ISO norms in practice, we’ve inovated the “Inlook system® Excellence” solution by adding the online internal audit module – “Audit ISO“. With the new SaaSaaa

Čítať ďalej / Read

Transition to ISO 9001:2015 using InLook system®

Representatives of ACCIA, s.r.o. – InLook system® PARTNER and INTER M & K presented on 21. 4. 2015 during the SUBF 2015 conference post on the following topic: Using InLook system® services to support transition to ISO 9001:2015 norm. Sample of the presentation: Using InLook system® services to support transition to ISO 9001:2015 norm

Čítať ďalej / Read

online employee deputy record keeping

Produkt: SaaS* for online employee deputy record keeping (* Software as a Service) Offer: InLook system® Excellence Valuation: EuroCloud Slovakia Award 2014 Presentation: Online employee deputy record keeping Let’s win together with us. Our award-winning innovative solution won the „Best Business Impact by Cloud Services“ category within EuroCloud Slovakia Award 2014 competition. It will helpaaa

Čítať ďalej / Read