News

Ponuka: DIGITAL SERVICE GDPR.

GDPR LIVE – DIGITAL SERVICE AND SUPPORT FOR SOLVING SUSTAINABLE COMPLIANCE WITH EU 2016/679 PERSONAL DATA PROTECTION REGULATION.

Kvalifikované preukazovanie trvalého súladu s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”) a Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018.

Riešenie spoločnosti INTER M & K, spol. s r.o. Vám umožní prostredníctvom interaktívneho vzdelávacieho a informačného portálu GDPR live priebežne identifikovať v piatich krokoch (DIAGNOSTIKA / ANALÝZA / DPIA / REVÍZIA ZMLÚV / EVIDENNCIA ZÁZNAMOV) stav súladu s požadovanou ochranou osobných údajov a reagovať na potreby zmeny v procesoch a legislatívnych požiadavkách, týkajúcich sa oblasti GDPR.

Základnú ponuku riešenia tvoria moduly vzdelávacieho a informačného portálu GDPR live:
Continue reading

INTERNAL AUDITS ONLINE

Offer: IMS audits realization using InLook system® solution.
Presentation:  New ISO 2016.   Competence.

ONLINE REALIZATION OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM AUDITS.

To reflect the Integrated management system requirements based on revised ISO norms in practice, we’ve inovated the “Inlook system® Excellence” solution by adding the online internal audit module – “Audit ISO“.

With the new SaaS solution functionality you will get online audit outputs and integration information about:
Continue reading INTERNAL AUDITS ONLINE

Transition to ISO 9001:2015 using InLook system®

Representatives of ACCIA, s.r.o. – InLook system® PARTNER and INTER M & K presented on 21. 4. 2015 during the SUBF 2015 conference post on the following topic:

Using InLook system® services to support transition to ISO 9001:2015 norm.

Sample of the presentation: Using InLook system® services to support transition to ISO 9001:2015 norm

online employee deputy record keeping

Produkt: SaaS* for online employee deputy record keeping

(* Software as a Service)

Offer: InLook system® Excellence
Valuation: EuroCloud Slovakia Award 2014
Presentation: Online employee deputy record keeping

Let’s win together with us. Our award-winning innovative solution won the „Best Business Impact by Cloud Services“ category within EuroCloud Slovakia Award 2014 competition. It will help you improve the organization performance and streamline the management knowledge and expertise.

Continue reading online employee deputy record keeping

Test your Private Cloud

Dear Sirs and Madams,
To facilitate a successful implementation of process management principles, the company INTER M & K, ltd. offers you and your organisation an opportunity to test the InLook system cloud services. You can test in the area of organisation management:

  • systemisation of work positions,
  • skills required from employees,
  • administrated documentation,
  • structured database of activities.

Continue reading Test your Private Cloud