Ponuka: DIGITAL SERVICE GDPR.

GDPR LIVE – DIGITAL SERVICE AND SUPPORT FOR SOLVING SUSTAINABLE COMPLIANCE WITH EU 2016/679 PERSONAL DATA PROTECTION REGULATION.

Kvalifikované preukazovanie trvalého súladu s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”) a Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018.

Riešenie spoločnosti INTER M & K, spol. s r.o. Vám umožní prostredníctvom interaktívneho vzdelávacieho a informačného portálu GDPR live priebežne identifikovať v piatich krokoch (DIAGNOSTIKA / ANALÝZA / DPIA / REVÍZIA ZMLÚV / EVIDENNCIA ZÁZNAMOV) stav súladu s požadovanou ochranou osobných údajov a reagovať na potreby zmeny v procesoch a legislatívnych požiadavkách, týkajúcich sa oblasti GDPR.

Základnú ponuku riešenia tvoria moduly vzdelávacieho a informačného portálu GDPR live:
Continue reading