DIGITÁLNA SLUŽBA GDPR

vzdelávací a informačný portál

5 krokov pre trvalo udržateľny súlad s GDPR

Naše technológie - Vaša konkurenčná výhoda

Pomôžeme Vám s:

Kliknite na obrázok

Poradenstvo v oblasti IT a manažérskych systémov. Aplikácia procesného a kompetenčného modelu.

Systém manažérstva kvality INTER M & K, spol. s r.o. je certifikovaný TÜV SÜD Slovakia s.r.o. podľa STN EN ISO 9001:2016.

EuroCloud Slovakia
Award 2014

Využite najnovšie trendy v online riadení!
Ponúkame Vám inovatívne riešenie "InLook system Excellence",
ktoré v rámci súťaže EuroCloud Slovakia Award 2014 vyhralo kategóriu:
"Najlepšie využitie Cloud služieb pre inovácie v podniku".

Aktuality

DIGITÁLNA SLUŽBA GDPR

Ponuka: DIGITÁLNA SLUŽBA GDPR. GDPR LIVE – DIGITÁLNA SLUŽBA A PODPORA PRE RIEŠENIE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO SÚLADU S NARIADENÍM EÚ 2016/679 O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV Kvalifikované preukazovanie trvalého súladu s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalejaaa

Čítať ďalej / Read

Stratégia ochrany osobných údajov prevádzkovateľa

Ponuka školenia: Stratégia ochrany osobných údajov prevádzkovateľa. INTER M & K, spol. s r.o. (poradenstvo v oblasti manažérskych systémov a IT), advokátska kancelária IURISTICO s. r. o. (právne poradenstvo), BPM Consulting, s.r.o. (procesné riadenie a zvyšovanie výkonnosti), VIRTA s. r. o (vzdelávanie a vedomostný manažment novej generácie) Vás pozývajú na školenie Stratégia ochrany osobných údajov prevádzkovateľa.aaa

Čítať ďalej / Read

INTERNÉ AUDITY ONLINE

Ponuka: Realizácia auditov riešením InLook system®. Prezentácia:  Nové normy ISO 2016. Kompetentnosť. REALIZÁCIA AUDITOV INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA ORGANIZÁCIE. Pre uplatnenie požiadaviek integrovaného systému manažérstva organizácie (ISMO) vyplývajúcich z revidovaných noriem ISO v praxi sme inovovali riešenie “InLook system® Excellence” o modul online vykonávania interných auditov “Audit ISO“. Novou funkcionalitou získate online výstupy auditov a zároveň integrovanéaaa

Čítať ďalej / Read

Cenník importu dát

Import vstupných dát zákazníka do InLook system® Vstupy: dáta zákazníka dodané vo Worde, resp. Exceli organizačná štruktúra organizačný poriadok systemizácia pracovné náplne zamestnancov Výstupy: INTER M&K, spol. s r. o. spracuje dodané dáta a vytvorí z týchto jednotlivých súborov v jednej spracovateľskej dávke za 10 EUR/funkčné miesto jednotnú databázu údajov zákazníka

Čítať ďalej / Read