NEGATÍVNE SPRÁVANIE a ako ho zvládať

Pozvánka

Spoločnosť RS Management s.r.o. a INTER M & K, spol. s r.o. Vás pozývajú na interaktívny program pod názvom “NEGATÍVNE SPRÁVANIE a ako ho zvládať”.

Čas stretnutia: 29.4.2014 od 13:30 hod. do 17:00 hod.

Miesto konania:

Business Investment Group, a.s.
Watsonova 43, Košice
zasadacia miestnosť (1. poschodie)

Pokračovať v čítaní: NEGATÍVNE SPRÁVANIE a ako ho zvládať

Problematika procesného riadenia vo verejnej správe (Košice 14. 10. 2011)

Pozvánka

Česká spoločnosť pre systémovú integráciu (ČSSI) a Katedra informačných technologií Vysokej školy ekonomickej v Prahe v spolupráci s Ústavom podnikania a manažmentu Fakulty BERG TU v Košiciach a spoločnosťou INTER M & K, spol. s r.o., Vás pozýva v rámci česko-slovenského cyklu otvorených pracovných stretnutí (open workshops) na akciu pod názvom “Problematika procesného riadenia vo verejnej správe”.
Pokračovať v čítaní: Problematika procesného riadenia vo verejnej správe (Košice 14. 10. 2011)

Problematika procesného riadenia vo verejnej správe (Praha 08. 09. 2011)

Pozvánka

Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) a Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s INTER M & K, spol. s r.o., Magistrátem hlavního města Prahy a MČ Praha 1 Vás zve v rámci česko-slovenského cyklu otevřených pracovních setkání (open workshops) na akci pod názvem: “Problematika procesního řízení ve veřejné správě”.

Pozvánka

Česká spoločnosť pre systémovú integráciu (ČSSI) a Katedra informačných technologií Vysokej školy ekonomickej v Prahe v spolupráci s INTER M & K, spol. s r.o., Magistrátom hlavného mesta Prahy a MČ Praha 1 Vás pozýva v rámci česko-slovenského cyklu otvorených pracovných stretnutí (open workshops) na akciu pod názvom “Problematika procesného riadenia vo verejnej správe”.
Pokračovať v čítaní: Problematika procesného riadenia vo verejnej správe (Praha 08. 09. 2011)

Problematika procesného riadenia vo verejnej správe (Praha 06.05. 2011)

Pozvánka

Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) a Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s INTER M & K, spol. s r.o. a s Magistrátem hlavního města Prahy Vás zve v rámci česko-slovenského cyklu otevřených pracovních setkání (open workshops) na akci pod názvem: “Problematika procesního řízení ve veřejné správě”.

Pozvánka

Česká spoločnosť pre systémovú integráciu (ČSSI) a Katedra informačných technologií Vysokej školy ekonomickej v Prahe v spolupráci s INTER M & K, spol. s r.o. a s Magistrátom hlavného mesta Prahy Vás pozýva v rámci česko-slovenského cyklu otvorených pracovných stretnutí (open workshops) na akciu pod názvom “Problematika procesného riadenia vo verejnej správe”.
Pokračovať v čítaní: Problematika procesného riadenia vo verejnej správe (Praha 06.05. 2011)

Od chaosu k prosperite

Pozvánka

INTER M&K, spol. s r.o. v spolupráci s Business Investment Group, a.s. a Univerzitným technologickým inkubátorom STU v Bratislave (InQb) Vás pozýva na cyklus otvorených pracovných stretnutí (open workshops) uvádzaných pod názvom “OD CHAOSU K PROSPERITE”.
Pracovné stretnutia sú otvorené pre účastníkov podnikateľskej aj nepodnikateľskej sféry. Majú aj otvorený program čo znamená, že je možné uvádzané témy ďalej rozvíjať a adaptovať na aktuálne požiadavky účastníkov. Rovnako je otvorený v rámci dňa aj čas ich konania (v prípade väčšieho počtu uchádzačov bude vytvorených viac pracovných skupín).
Pracovné stretnutia sú určené pre konateľov spoločností, riaditeľov, manažérov a vedúcich útvarov podnikateľskej a nepodnikateľskej sféry (štátna správa, obecná správa a školstvo).
Pokračovať v čítaní: Od chaosu k prosperite