NEGATÍVNE SPRÁVANIE a ako ho zvládať

Pozvánka

Spoločnosť RS Management s.r.o. a INTER M & K, spol. s r.o. Vás pozývajú na interaktívny program pod názvom “NEGATÍVNE SPRÁVANIE a ako ho zvládať”.

Čas stretnutia: 29.4.2014 od 13:30 hod. do 17:00 hod.

Miesto konania:

Business Investment Group, a.s.
Watsonova 43, Košice
zasadacia miestnosť (1. poschodie)

Program:
• Úvodný sebapoznávací test
• 5 základných typov negatívneho správania – vlastné skúsenosti
• Videofilm – Negatívne správanie a jeho prekonávanie
• Konštruktívne spôsoby zvládania negatívneho správania
• Riešenie situácií z vlastnej skúsenosti
• Praktické cvičenie
• Plán sebarozvoja
Lektoruje: Ing. Erika Falťanová, lektorka s bohatou skúsenosťou, jej najväčším prínosom je prepojenie teoretických vedomostí s praxou a nespočetným množstvom prípadových štúdií z vlastných skúseností. Účastníkmi je vysoko hodnotený predovšetkým jej interaktívny prístup a neformálna, priateľská atmosféra počas školení.

Program je určený pre pracovníkov na všetkých úrovniach, ktorí pracujú s ľuďmi. Po jeho absolvovaní budete vedieť:
• charakterizovať rôzne typy negatívneho správania
• použiť niekoľko praktických postupov, ako ich prekonať

Spôsob prihlásenia:

Na stretnutie sa môžete prihlásiť do 25.4.2014 e-mailom na adrese: conference@inlook.eu
E-mailom zašlite prosím nasledovné údaje:
Názov spoločnosti / meno účastníka:
IČO:
DIČ/ IČ DPH:
Sídlo:
Kontakt:
Počet účastníkov:

Účastnícky poplatok za 1 účastníka (cena vrátane DPH):

– nečlenovia BPUG Slovensko: 48.- Eur
– členovia BPUG Slovensko: 39.- Eur

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť do 29. 4. 2014 na účet: 
2620700859, vedený v Tatra banke, kód banky: 1100.
Ako variabilný symbol uveďte IČO vašej firmy, resp. číslo telefónu, na ktorom sa môžeme s Vami skontaktovať.
Faktúra bude vystavená po pripísaní úhrady na uvedený účet.

V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradu. 
Pri účasti 3 osôb z jednej spoločnosti štvrtá osoba má vstup zadarmo.

Kontakt:

RS Management s.r.o.
Kolískova 1
841 02 Bratislava
IČO: 35820187
DIČ: 2021591506
IČ DPH: SK2021591506
Tel.: 02/65441022, 0903 468239, Fax.: 02/65441023
e-mail: vzdelavanie@rs-management.sk

Pozvánka v PDF

Pridaj komentár