Otestujte si Private Cloud

Vážené dámy, vážení páni,

spoločnosť INTER M & K, spol. s r.o. Vám ponúka možnosť otestovať si cloudové služby InLook system pre oblasť manažérstva organizácie:

  • systemizácia funkčných miest,
  • požadované spôsobilosti zamestnancov,
  • riadená dokumentácia,
  • štruktúrovaná databáza činností.


V prípade záujmu Vám vytvoríme Vašu testovaciu databázu v Private cloud za účelom vyskúšania výhod hlavne špeciálneho modulu ALOKÁCIA. Ide o optimalizáciu ľudských zdrojov v procese manažmentu pracovných úloh, vyplývajúcich z technologických štandardov, alokovaných ku konkrétnym technológiám a lokalitám v reálnom čase.

Vstupy:

Technologické štandardy (normované číselníky prác – činností).
Zoznam prvkov technológií/infraštruktúry po lokalitách.
Organizačné jednotky vrátane systemizácie funkčných miest, vykonávajúcich činnosti podľa bodu 1.

Výstupy:

Normovaná kapacita ľudských zdrojov na konkrétnych technológiách v danej lokalite vrátane ocenenia prác.

Výhody:

  • Pri zmenách organizačných štruktúr, reálnej fluktuácie zamestnancov resp. pri zastupovaní v neprítomnosti sa menia len mená zamestnancov, rozsah prác je fixne alokovaný na príslušnej technológii resp. agende.
  • Vyhodnotenie dostatočného resp. nedostatočného počtu funkčných miest v konkrétnom časovom období na príslušnej technológii.
  • Zefektívnenie organizácie práce a zníženie rizík narušením bezpečnosti prevádzky pri organizačných zmenách.
  • Pri riešeniach cloud computing zaplatíte len za to, čo skutočne využívate.

Veríme, že ponuka moderných a elegantných cloudových služieb pomôže zefektívniť pripravované organizačné zmeny vo Vašej organizácii.

Tešíme sa na spoluprácu,
váš tím inlooksystem

Pridaj komentár