Web streaming Accordent – Internetové publikovanie

Zariadenia pre internetové publikovanie umožňujú zaznamenávať obrazový i zvukový záznam prednášok spolu so synchrónne vykonávanými prezentáciami z externých periférií. Vytvárajú on-line resp. on-demand prezentácie, ktoré sú publikované na internete v prostredí www stránok. Významnou charakteristikou týchto zariadení je minimalizovanie finančnej a hlavne časovej náročnosti, spojenej s tvorbou a manažmentom záznamov a zabezpečením ich okamžitej dostupnosti zo vzdialených lokalít cez web.

Accordent Capture Station:

Accordent Capture Station
Pokračovať v čítaní: Web streaming Accordent – Internetové publikovanie