Stratégia ochrany osobných údajov prevádzkovateľa

Ponuka školenia: Stratégia ochrany osobných údajov prevádzkovateľa.

INTER M & K, spol. s r.o. (poradenstvo v oblasti manažérskych systémov a IT) a VIRTA s. r. o (vzdelávanie a vedomostný manažment novej generácie) Vás pozývajú na školenie

Stratégia ochrany osobných údajov prevádzkovateľa.

GDPR (General Data Protection Regulation) – ako na to?

V priebehu poldenného školenia sa oboznámite s problematikou ochrany osobných údajov a požadovanými bezpečnostnými opatreniami podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR”) a Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018.

Vďaka získaným znalostiam budete mať prehľad o procesných krokoch, ktoré je potrebné vykonať v inicializačnej fáze projektu ochrany a bezpečnosti osobných údajov (pre prípad automatizovaného aj neautomatizovaného spracovania osobných údajov).

V rámci školenia získate:
Pokračovať v čítaní: Stratégia ochrany osobných údajov prevádzkovateľa