Internetové publikovanie

Zariadenia pre internetové publikovanie umožňujú zaznamenávať obrazový i zvukový záznam prednášok spolu so synchrónne vykonávanými prezentáciami z externých periférií. Vytvárajú on-line resp. on-demand prezentácie, ktoré sú publikované na internete v prostredí www stránok. Významnou charakteristikou týchto zariadení je minimalizovanie finančnej a hlavne časovej náročnosti, spojenej s tvorbou a manažmentom záznamov a zabezpečením ich okamžitej dostupnosti zo vzdialených lokalít cez web.

Ukážky niektorých záznamov prezentácií, vyhotovených pomocou zariadení Accordent Capture Station, si môžete pozrieť on-demand kliknutím na nasledovné odkazy: Školstvo

Accordent Capture Station

Schéma činnosti

  1. Pri prezentácii alebo prednáške je možné použiť rôzne grafické, video alebo prezentačné zdroje.
  2. Rich Media Recorder zosynchronizuje video, audio a grafické vstupy.
  3. Prezentácia môže byť napojená priamo na rôzne druhy výstupov. Výstup je možné priamo publikovať na CD, USB alebo serveri.
  4. Použitie servera zabezpečuje on-line publikáciu, archiváciu aj tvorbu agendy.

AMMS

Parametre

Multiprezenčná jednotka spracováva VGA, video a audio signál. Všetky tieto druhy signálov spracuje a vytvorí v online nebo offline režime prezentáciu, ktorá je publikovaná na internete nezávisle na prehliadači a PC platforme. Zariadenie pracuje automaticky a nie je potrebná technická obsluha ani zložité nastavenie. Prezentácie môžu byť sledované na živo alebo môžu byť zaznamenávané. Vstupy: VGA, S-video, audio

Accordent Capture Station – Mobile Edition Accordent Capture Station – Room Based

Archivácia

Výstupné dáta z tohto rekordéra je možné zaznamenať na CD/DVD disk a tieto nosiče priamo distribuovať. Pri zápise je totiž k dátam skopírovaný potrebný program, ktorý umožní ich prezeranie. Pokiaľ sú výstupné dáta zasielané na dátový server, je možné ich v reálnom čase sledovať prostredníctvom internetu resp. intranetu, alebo je možné ich taktiež sledovať neskôr za predpokladu, že tieto dáta zostanú k dispozícii na serveri. Týmto spôsobom si môžeme prezrieť prednášky, ktorých sme sa nemohli zúčastniť, a ktoré sme nemohli sledovať ani v reálnom čase na webe. Množstvo nahratých prednášok je obmedzené len kapacitou použitého disku na serveri.

Viac | More >>

Pridaj komentár