Problematika procesného riadenia vo verejnej správe (Praha 08. 09. 2011)

Pozvánka

Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) a Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s INTER M & K, spol. s r.o., Magistrátem hlavního města Prahy a MČ Praha 1 Vás zve v rámci česko-slovenského cyklu otevřených pracovních setkání (open workshops) na akci pod názvem: “Problematika procesního řízení ve veřejné správě”.

Pozvánka

Česká spoločnosť pre systémovú integráciu (ČSSI) a Katedra informačných technologií Vysokej školy ekonomickej v Prahe v spolupráci s INTER M & K, spol. s r.o., Magistrátom hlavného mesta Prahy a MČ Praha 1 Vás pozýva v rámci česko-slovenského cyklu otvorených pracovných stretnutí (open workshops) na akciu pod názvom “Problematika procesného riadenia vo verejnej správe”.

Čas konání: 8. září 2011 od 09:00 hod.

Místo konaní:
MČ Praha 1
Vodičkova 18, Praha 1
zasadací místnost (přízemí)

Program:

Procesní pohled na samosprávu obce – smysl, principy a postupy.
Je tzv. e-Government cestou ke skutečné efektivnosti veřejné správy, nebo pouze dalším způsobem dolování veřejných zdrojů?
(Václav Řepa – Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze)
Příklad z paxe: Procesní role – informatik MU.
(Ing. Naďa Richterová, Město Vodňany)
Modelováni úseku IT magistrátu pomocí InLook system® včetne priřazení požadovaných spůsobilostí
k procesním rolím a jejich zařazení do tarifních tříd.
(Ing. Viktor Šlapka, konatel společnosti INTER M & K, spol. s r.o.)
Diskuse k projektům procesních analýz obcí, proběhlých v rámci Evropského rozvojového programu
– jak naplnily projekty očekávání?
– co a jak změnily projekty v řízení obcí?
– mají projekty procesních analýz ve veřejné správě vůbec smysl?
(moderátor: Václav Řepa, Viktor Šlapka)

Pracovní setkání směřují k vypracování postupů v oblasti analýzy, modelování a řízení podnikových či organizačních procesů, tvorby organizačních struktur a řídící dokumentace s využitím softwarových nástrojů. Setkání, plánovaná přibližně jedenkrát za čtvrt roku, mají otevřený program a je možné uváděná témata rozvíjet a přizpůsobovat aktuálním potřebám účastníků s cílem podchytit současné problémy řízení organizací ze strany praxe a vědy. Setkání jsou určena všem zástupcům podnikatelské i veřejné sféry (státní správa, samospráva, školství atp.) – ředitelům, manažérům, vedoucím úředníkům či odborným zaměstnancům.

Způsob přihlášení:

Na setkání se můžete přihlásit do 25. 5. 2011 e-mailem na adrese: Miroslav.Pavlis@praha1.cz
(Ing. Miroslav Pavliš, konzultant vnějších vztahů KAS/OVV, tel. +420 733 691 959)

Účast je bezplatná

Odborný garant: prof. Ing. Václav Řepa, CSc., portál OpenSoul (http://www.panrepa.org)

Pozvánka v PDF
Čas stretnutia: 8.9.2011 od 9:00 hod.

Miesto konania:
MČ Praha 1
Vodičkova 18, Praha 1
zasadacia miestnosť (prízemie)

Program:

Procesní pohled na samosprávu obce – smysl, principy a postupy.
Je tzv. e-Government cestou ke skutečné efektivnosti veřejné správy, nebo pouze dalším způsobem dolování veřejných zdrojů?
(Václav Řepa – Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze)
Príklad z paxe: Procesná rola – informatik MU.
(Ing. Naďa Richterová, Město Vodňany)
Modelovanie úseku IT magistrátu pomocou InLook system® vrátane priradenia požadovaných
spôsobilostí k procesným rolám a ich zaradenie do tarifných tried.
(Ing. Viktor Šlapka, konateľ spoločnosti INTER M & K, spol. s r.o.)
Diskuse k projektům procesních analýz obcí, proběhlých v rámci Evropského rozvojového programu
– jak naplnily projekty očekávání?
– co a jak změnily projekty v řízení obcí?
– mají projekty procesních analýz ve veřejné správě vůbec smysl?
(moderátor: Václav Řepa, Viktor Šlapka)

Pracovné stretnutia smerujú k vypracovaniu postupov v oblasti analýzy, modelovania a riadenia podnikových procesov, tvorby organizačných štruktúr a riadiacej dokumentácie s využitím softwarových nástrojov. Stretnutia, plánované približne 1-krát za štvrť rok budú mať otvorený program, čo znamená, že je možné uvádzané témy ďalej rozvíjať a prispôsobovať aktuálnym potrebám účastníkov s cieľom podchytiť súčasné problémy riadenia organizácií zo strany praxe a akadémie. Stretnutia sú určené všetkým zástupcom podnikateľskej i verejnej sféry (štátna správa, samospráva, školstvo atď.) – riaditeľom, manažérom, vedúcim útvarov a odborným zamestnancom.

Spôsob prihlásenia:
Na stretnutie sa môžete prihlásiť do 6.9.2011 e-mailom na adrese: Miroslav.Pavlis@praha1.cz
(Ing. Miroslav Pavliš, konzultant vonkajších vzťahov KAS/OVV, tel. +420 733 691 959)

Účasť je bezplatná

Odborný garant: prof. Ing. Václav Řepa, CSc., portál OpenSoul (http://www.panrepa.org)

Pozvánka v PDF

Pridaj komentár