Problematika procesného riadenia vo verejnej správe (Košice 14. 10. 2011)

Pozvánka

Česká spoločnosť pre systémovú integráciu (ČSSI) a Katedra informačných technologií Vysokej školy ekonomickej v Prahe v spolupráci s Ústavom podnikania a manažmentu Fakulty BERG TU v Košiciach a spoločnosťou INTER M & K, spol. s r.o., Vás pozýva v rámci česko-slovenského cyklu otvorených pracovných stretnutí (open workshops) na akciu pod názvom “Problematika procesného riadenia vo verejnej správe”.

Čas stretnutia: 14.10.2011 od 13:15 hod.

Miesto konania:
Aula Maxima, Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice

Program:

Procesní pohled na samosprávu obce – smysl, principy a postupy.
Je tzv. e-Government cestou ke skutečné efektivnosti veřejné správy, nebo pouze dalším způsobem dolování veřejných zdrojů?
(Václav Řepa – Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze)
Postavenie prednostu v hierarchii zodpovednosti za chod samosprávy
(Ing. Milan Filip, Mestský úrad Sečovce, SK)
Diskuse k projektům procesních analýz obcí, proběhlých v rámci Evropského rozvojového programu
– jak naplnily projekty očekávání?
– co a jak změnily projekty v řízení obcí?
– mají projekty procesních analýz ve veřejné správě vůbec smysl?
(moderátor: Václav Řepa, Viktor Šlapka)

Pracovné stretnutia smerujú k vypracovaniu postupov v oblasti analýzy, modelovania a riadenia podnikových procesov, tvorby organizačných štruktúr a riadiacej dokumentácie s využitím softwarových nástrojov. Stretnutia, plánované približne 1-krát za štvrť rok budú mať otvorený program, čo znamená, že je možné uvádzané témy ďalej rozvíjať a prispôsobovať aktuálnym potrebám účastníkov s cieľom podchytiť súčasné problémy riadenia organizácií zo strany praxe a akadémie. Stretnutia sú určené všetkým zástupcom podnikateľskej i verejnej sféry (štátna správa, samospráva, školstvo atď.) – riaditeľom, manažérom, vedúcim útvarov a odborným zamestnancom.

Spôsob prihlásenia:
Na stretnutie sa môžete prihlásiť do 11.10.2011 na www.inlook.sk/registracia-na-diskusiu-14-10-2011

Účasť je bezplatná

Odborný garant: prof. Ing. Václav Řepa, CSc., portál OpenSoul (http://www.panrepa.org)

Pridaj komentár