Prihláška na kurz

Prihláška na kurz

Kód kurzu*
Termín kurzu* (deň.mesiac.rok)

Meno*
Priezvisko*
Titul

Webináru sa zúčastním ako súkromná osoba*:
Email*
Postavenie v zamestnaní
Spoločnosť / Univerzita / Organizácia *
Fakulta / Útvar
Ulica*
Mesto*
Štát*
PSČ*

IČO
DIČ
IČ DPH
Fakturačná adresa (ak iná ako hore):

Objednávateľ
Číslo objednávky*
Celkový počet účastníkov*
Objednávku vystavil*
Email objednávateľa*
Telefón*

Poznámka: položky označené * sú povinné
* /slúži ako ochrana pred automatickým odosielaním formulára webovými robotmi