Kurzy

Stratégia ochrany osobných údajov prevádzkovateľa

Pozývame Vás na školenie

Stratégia ochrany osobných údajov prevádzkovateľa.

GDPR (General Data Protection Regulation) – ako na to?

V priebehu poldenného školenia sa oboznámite s požiadavkami informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov (GDPR) podľa NIS 2 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2555 zo 14. decembra 2022 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii), Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR”).

Vďaka získaným znalostiam budete mať prehľad o procesných krokoch, ktoré je potrebné vykonať v inicializačnej fáze projektu ochrany a bezpečnosti osobných údajov (pre prípad automatizovaného aj neautomatizovaného spracovania osobných údajov).

V rámci školenia získate:

Názov kurzu: Princípy riadenia kvality

Spoločnosť INTER M & K, spol. s r.o. Vás pozýva v rámci cyklu pracovných stretnutí inlookdays na kurz:
Kód kurzu: P02K101
Téma: Nové požiadavky noriem ISO na certifikáciu – INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
Termín: : podľa Vašej objednávky

Miesto konania: InLook system® CENTRE, Trieda SNP 24, Košice, (miestnosť – 1. poschodie)
Časový plán:  9:00 – 12:30 hod.
Pokračovať v čítaní: Názov kurzu: Princípy riadenia kvality