Online riadenie organizácie

InLook system excellence

Objektivizácia systému riadenia organizácie

Naše technológie - Vaša konkurenčná výhoda

Inlook system vám pomôže s:

Kliknite na obrázok

EuroCloud Slovakia
Award 2014

Využite najnovšie trendy v online riadení!
Ponúkame Vám inovatívne riešenie "InLook system Excellence",
ktoré v rámci súťaže EuroCloud Slovakia Award 2014 vyhralo kategóriu:
"Najlepšie využitie Cloud služieb pre inovácie v podniku".

Aktuality

INTERNÉ AUDITY ONLINE

Ponuka: Realizácia auditov riešením InLook system®. Prezentácia:  Nové normy ISO 2016. Kompetentnosť. REALIZÁCIA AUDITOV INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA ORGANIZÁCIE. Pre uplatnenie požiadaviek integrovaného systému manažérstva organizácie (ISMO) vyplývajúcich z revidovaných noriem ISO v praxi sme inovovali riešenie „InLook system® Excellence“ o modul online vykonávania interných auditov „Audit ISO„. Novou funkcionalitou získate online výstupy auditov a zároveň integrovanéaaa

Čítať ďalej / Read further

Cenník importu dát

Import vstupných dát zákazníka do InLook system® Vstupy: dáta zákazníka dodané vo Worde, resp. Exceli organizačná štruktúra organizačný poriadok systemizácia pracovné náplne zamestnancov Výstupy: INTER M&K, spol. s r. o. spracuje dodané dáta a vytvorí z týchto jednotlivých súborov v jednej spracovateľskej dávke za 10 EUR/funkčné miesto jednotnú databázu údajov zákazníka

Čítať ďalej / Read further

Prechod na ISO 9001:2015 pomocou InLook system®

Zástupcovia spoločností ACCIA, s.r.o. – InLook system® PARTNER a INTER M & K odprezentovali dňa 21. 4. 2015 v rámci konferencie SUBF 2015 príspevok na tému: Využitie služieb InLook system® pre podporu prechodu na normu ISO 9001:2015. Ukážka prezentácie: Využitie služieb InLook system® pre podporu prechodu na normu ISO 9001:2015

Čítať ďalej / Read further

online evidencia zastupovania

Produkt: SaaS* pre online evidenciu zastupovania zamestnancov (* Poznámka: Softvér ako služba – Software as a Service) Ponuka: InLook system® Excellence Ocenenie: EuroCloud Slovakia Award 2014 Prezentácia: Online evidencia zastupovania zamestnancov Vyhrajte spolu s nami. Ponúkame Vám vlastné riešenie inovatívnej služby, ktoré v rámci súťaže EuroCloud Slovakia Award 2014 vyhralo kategóriu: „Najlepšie využitie Cloud služiebaaa

Čítať ďalej / Read further